Begroting 2019

Overzicht subsidie per instelling

Subsidies

De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2019 van toepassing.

Tabel: BS.01 Subsidieregelingen