Begroting 2019

Vennootschapsbelasting

 

Vennootschapsbelastingplicht voor Overheidsbedrijven

Per 1 januari 2016 zijn alle overheidsbedrijven, dus ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit betekent dat zij Vpb dienen te betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken.

Binnen de gemeente Amersfoort is onderzocht of er sprake is van activiteiten die belastingplichtig zijn voor de Vpb, dat wil zeggen: activiteiten die door de 'ondernemerspoort' gaan. De uitkomst van dit onderzoek is dat deze er niet zijn en de gemeente op dit moment dus niet Vpb-plichtig is. Momenteel lopen wel nog enkele (landelijke) discussies of bepaalde activiteiten nu wel of niet Vpb-plichtig zijn. Wij zijn van mening dat de betreffende activiteiten (zoals het CBA en de reclame-objecten op lantaarnpalen) niet onder de Vpb-plicht vallen omdat we van mening zijn dat we hier geen duurzame organisatie van arbeid en kapitaal voor voeren en/of geen winst maken. De belastingdienst kijkt hier anders tegen aan. De komende maanden (en/of jaren) zal blijken wat de juiste benaderingswijze is. De risico's die wij hier lopen zijn beperkt en zijn meegenomen in onze risico-inventarisatie.
De belastingdienst kiest er ook voor om alle gemeenten, ook die gemeenten die aangegeven hebben geen Vpb-plichtige activiteiten te hebben, een aangiftebiljet te verstrekken.
Inzake de activiteiten van het grondbedrijf wordt naar aanleiding van de laatste fiscale ontwikkelingen/richtlijnen op dit moment gewerkt aan nieuwe berekeningen. Onze huidige verwachting is dat de conclusie voorlopig niet zal wijzigen. Jaarlijks zullen we blijven beoordelen of de activiteiten van het grondbedrijf door de 'ondernemerspoort' gaan.