Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

€ 46.422

9,0 %