Begroting 2019

4. Bestuur en dienstverlening

Inleiding

Het gemeentebestuur wil inwoners en organisaties in de stad verbinden en ruimte geven aan initiatieven in de samenleving. Ook werken we graag samen met de stad aan maatschappelijke opgaven. Wanneer belangen tegenstrijdig zijn of schuren, worden op bestuurlijk-politiek niveau afwegingen gemaakt.

In onze aanpak werken we steeds meer op een laag schaalniveau, buurt- en wijkgericht. Die gebiedsgerichte aanpak volgen we zowel bij beleidsvorming als in de uitvoering. We geven mensen zeggenschap bij ontwikkelingen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Naast schaalverkleining zien we ook schaalvergroting. Veel vraagstukken overstijgen de gemeentegrenzen. Daarom werken we steeds nauwer samen met de gemeenten uit de Regio Amersfoort. Als Regio Amersfoort werken we op het gebied van bijvoorbeeld economische ontwikkeling en mobiliteit ook nauw samen met de provincies, gemeenten in de regio Amersfoort, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Waar nodig werken we intensief samen met VNG en G40 om onze gezamenlijke doelen te realiseren.

De gemeente is ook dienstverlener voor inwoners en bedrijven. We streven naar goede communicatie over gemeentelijke activiteiten en optimaal gemak voor onze inwoners en bedrijven wanneer zij zaken doen met de gemeente. Digitalisering speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.

In alles wat we doen werken we zorgvuldig met persoonsgegevens. Bij de informatieverwerking werken we conform privacywetgeving.