Begroting 2019

De meerjarenbegroting 2019-2022 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2019, met ramingen voor de jaren 2020-2022. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 25 september 2018 aan de raad gepresenteerd. Op 6 november 2018 neemt de raad een besluit over de begroting.
De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2019-2022.