Begroting 2019

Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen

Tabel: BR.01.02 Staat van reserves

Tabel: BV.01.02 Staat van voorzieningen