Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

€ 21.721

4,2 %