Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

€ 4.474

0,9 %