Begroting 2019

Investeringen

Tabel: MI.01 Geplande investeringen

Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren. De investeringen die voorgaande jaren ook reeds geraamd waren, zijn waar nodig aangepast aan de hogere (bouw)kosten.