Begroting 2019

6. Bedrijfsvoering

Inleiding

De ambities die we hebben en de taken waar de gemeente voor staat, vragen om een organisatie die daarop toegerust is. We willen dat medewerkers zich gemotiveerd voelen om zich met hun kennis, kunde en werkplezier in te zetten voor de stad. De deskundigheid en ervaring in de organisatie kan de komende jaren onder druk staan door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Dat stelt ons voor grote uitdagingen.
We hanteren een flexibele schil van inhuur om fluctuaties in werk op te vangen en omdat niet alle specialismen voortdurend nodig zijn. We zoeken de balans tussen de medewerkers in de organisatie en de flexibele schil.
In onze aanpak werken we steeds minder met blauwdrukken en langjarige detailplannen. We werken samen met de stad de grote lijnen uit en werken daarna met betrokken partijen aan de specifieke invulling.

Op het gebied van informatievoorziening werken we aan een toekomstgerichte, duurzame en stabiele ICT-omgeving. Ook de juridische kwaliteitszorg en privacy krijgen veel aandacht in de komende tijd. Veel juridisch werk gebeurt ‘achter de schermen’, maar moet van onberispelijke kwaliteit zijn.

Stadhuis
De toekomst van het stadhuis is een veelbesproken onderwerp. Zoals in het coalitieakkoord is vastgesteld wordt het voorgenomen renovatieplan afgewogen tegen de variant aardgasvrije renovatie en de variant energieneutrale nieuwbouw. In 2019 wordt het onderzoek naar deze varianten afgerond.