Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

€ 9.803

1,9 %