Begroting 2019

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

€ 58.064

11,2 %