Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Beleidskaders

De ambities vanuit Cultuur staan grotendeels beschreven in de Cultuurvisie 2030.
Nota Evenementenbeleid 2015

Beleidskaders Archief:
Archiefwet 1995
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Collectiebeheer- en beleidsplan