Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
% functiemenging57,056,856,555,956,1
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar851,0846,0837,0810,0797,0796,0800,0
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar125,8131,2135,8140,6145,4
Bruto gemeentelijk product91,0
Demografische druk in %63,964,765,265,265,766,0