Begroting 2019

6. Bedrijfsvoering

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
Apparaatskosten per inwoner425,0531,0592,0596,0
Bezetting in fte per 1000 inwoners4,95,25,65,5
Formatie in fte per 1000 inwoners5,65,76,05,9
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom29,921,521,021,0
Overhead % van totale lasten7,08,08,18,9