Begroting 2019

6. Bedrijfsvoering

Financieel overzicht

Tabel: PF..01 Toelichting op afwijkingen