Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 1.3 Wonen
Totaal lasten-2.849-2.645-3.222-2.970-2.961-2.948
Totaal baten418309241241241241
Totaal saldo-2.432-2.335-2.982-2.730-2.721-2.707
Toevoeging aan reserve-1.685-3.4670000
Onttrekking aan reserve08851.2001.2001.2001.200
Saldo programma incl. reserves-4.117-4.917-1.782-1.530-1.521-1.507

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

1.3.1 Wonen

Coalitieakkoord 2018-2022: Woonwagenlocatie Verdistraat bodemverbetering

-200

I

Coalitieakkoord 2018-2022: Huisvesting 18 jarige statushouders

-100

I

Vervallen incidentele budget 2018 stimulering sociale woningbouw

1.000

I

Budget 2019 stimulering sociale woningbouw (t.l.v. reserve sociale woningbouw)

-1.200

I

Invoering Woningwet

-70

S

Lagere rente startersleningen door extra aflossingen

40

-50

S

9. Mutatie reserves

Onttrekking budget 2019 stimulering sociale woningbouw uit de reserve sociale woningbouw

1.200

I