Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
nieuwbouw per 1.000 woningen7,38,46,04,08,88,5