Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 1.4 Mobiliteit
Totaal lasten-6.991-6.936-7.137-7.338-7.727-8.332
Totaal baten3.0352.9843.0323.0323.0323.032
Totaal saldo-3.956-3.951-4.105-4.306-4.695-5.300
Toevoeging aan reserve-3.300-3.500-3.700-1.50000
Onttrekking aan reserve441.5401.6121.612112112
Saldo programma incl. reserves-7.213-5.911-6.193-4.194-4.583-5.188

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

1.4.1 Mobiliteit

Geen bijzonderheden.

9. Mutatie reserves

Verhoging dotatie VERDER 2019 tot maximum bedrag.

-1.200

I

Incidentele dotatie 2018 reserve vervangingsinvestering mobiliteit met betrekking tot Fietsplan.

1.000

I

Tabel: PF.09.06  Reserve stedelijke voorzieningen

Tabel: PF.09.06.01 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Tabel: PF.09.06.02  VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in planning

Project

Omschrijving

Soort
maatregel

Budget

Stand van zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)

No Regret

867

10

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Soest

No regret

1.694

88

Uitbreiding fietsparkeervoorziening bij stations

Basis

4.550

Ingeruild

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

Basis

370

116

Station Afrt Vathorst ontw. tot regionale OV knooppunt

Aanvullend

195

123a

Aanleg (H)OV Afrt station - Centr - Vathorst

Aanvullend

326

v18

Reistijdwinst voor fietsers bij verkeerslichten

550

v19

Nieuwe schakels in het fietsennetwerk

350

v20

Verkeersveiligheid verbeteren

1.050

v21

Verbeteren doorstroming OV Julianaplein

1.500

Totaal bedrag VERDER-pakket is € 1.500.000 verhoogd in verband met extra middelen vanuit Provincie Gelderland. Daar komt maatregel 25 te vervallen (P+R Barneveld).

Tabel: PF.09.06.03 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Tabel: PF.09.07 Projecten Beter Benutten

Tabel: PF.09.08.01 Verkeersovereenkomst Vathorst