Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongevallen met fietser9,09,013,0
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig7,010,08,0