Begroting 2019

2. Inclusieve en veilige stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
% werkloze jongeren1,01,7
Aandeel inwoners met een WMO maatwerkarrangement5,85,95,95,9
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming0,90,90,90,9
Aandeel jongeren met jeugdhulp9,510,39,910,010,0
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering0,50,30,50,5
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen4,85,1
Aantal inwoners per 1000 inwoners met een lopende re-integratievoorziening45,349,249,249,2
Netto arbeidsparticipatiegraad70,869,669,169,170,170,771,071,0
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners38,039,039,038,038,0