Begroting 2019

2. Inclusieve en veilige stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 2.2 Veiligheid en handhaving
Totaal lasten-12.139-12.934-14.290-14.266-14.337-14.434
Totaal baten470925989989989989
Totaal saldo-11.669-12.009-13.301-13.277-13.348-13.445
Toevoeging aan reserve-96-960000
Onttrekking aan reserve000000
Saldo programma incl. reserves-11.765-12.105-13.301-13.277-13.348-13.445

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

2.2.1 Sociale veiligheid

Coalitieakkoord 2018-2022: extra middelen tbv bestrijding ondermijning.  

-500

S

Personele consequenties

-295

40

S

2.2.2 Fysieke veiligheid

Coalitieakkoord 2018-2022: extra budget voor beheer brandweerposten

-148

S

Personele consequenties

-74

10

S

Indexering

-302

S

Areaaluitbreiding

-117

S

2.2.3 Handhaving

Personele consequenties en indexering

105

15

S

Areaaluitbreiding

-43

S

9. Mutatie reserves

Aframing storing in reserve brandweerkazerne naar programma Vastgoed

96

S