Begroting 2019

2. Inclusieve en veilige stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
Harde kern jongeren per 10.000 inwoners van 12-24 jaar2,02,02,12,1
Totaal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners6,35,65,54,14,5
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners7,97,75,54,13,63,33,5
Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners8,07,27,07,56,4
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar120,382,7142,1
Winkeldiefstallen per 1000 inwoners2,93,02,82,32,7