Begroting 2019

5. Financiën en belastingen

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=235,0222,0218,0228,0
Woonlasten eenpersoons huishoudens587,0592,0642,0646,0668,0
Woonlasten meerpersoons huishoudens634,0638,0693,0697,0719,0