Begroting 2019

5. Financiën en belastingen

Investeringen

Tabel: MI.01 Geplande investeringen

Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland voor de komende vier jaren.