Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Investeringen

Tabel: MI.01 Geplande investeringen