Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Beleidskaders

Toekomstagenda Milieu 2014-2020 Amersfoort   
1.1 Beheer infrastructuur
RIB 2017-116 (Meerjarenonderhoudsprogramma 2018-2022)
1.2 Integraal beheerplan 2019-2028
1.3 Essentaksterfte
RIB 2018-014
1.5 Bestrijding JDK
PVA bestrijding JDK 2017-2019
RIB 2018-028
2.1 Wijkonderhoud
RIB 2018-007
RIB 2018-009
2.2 Speelruimtekaarten
RIB 2018-019
3.1 Uitwerking Groenvisie
Groenvisie 2030
Peiling uitwerking projecten Groenvisie
Bomenleidraad
3.2 Klimaatbestendigheid
RIB 2016-133
3.3 Herplant bomen
RIB 2018-014
RIB 2018-055
7.5 "Blue Deal"
RIB 2018-025