Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Beleidskaders

Het coalitieakkoord 2018-2022 'Samen aan de slag', hoofdstuk Voorzieningenniveau, p. 15 t.e.m. 18.
Huidige sportnota Amersfoort F!T (tot 2019)
Het nationaal Sportakkoord.