Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
% niet-wekelijkse sporters43,042,941,041,0