Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
lastenbaten 3.2 Onderwijs en jeugd
Totaal lasten-18.204-21.036-21.721-22.515-23.847-23.668
Totaal baten5.0815.6695.6695.6695.6695.669
Totaal saldo-13.123-15.368-16.052-16.845-18.178-17.999
Toevoeging aan reserve-31-31-31-31-31-31
Onttrekking aan reserve0612121212
Saldo programma incl. reserves-13.154-15.393-16.071-16.865-18.197-18.018

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Lasten

Baten

I / S

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

In verband met investeringen in onderwijshuisvesting ramen we vanaf 2019 hogere rente- en afschrijvingslasten (onder meer Johan van Oldenbarneveltschool)

-396

S

Indexering

-481

S

Dit betreft indexering van personele lasten en formatieaanpassingen.

-78

S

9. Mutatie reserves

Geen bijzonderheden.