Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
% voortijdig schoolverlaters1,91,81,91,81,8
Absoluut verzuim4,01,5
Relatief verzuim25,019,0