Begroting 2019

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Investeringen

Tabel: MI.01 Geplande investeringen