Begroting 2019

1. Duurzame en groeiende stad

Indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bedragen x 1000
IndicatorRealisatie cijfersStreef cijfersToelichting
201220132014201520162017201820192020
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)223,0220,0226,0216,0213,0
Hernieuwbare elektriciteit (%)1,11,51,92,33,5